Cyrsiau Preswyl / Residential Courses

Dyma gyfle prin ar gyfer dyddiadau cyrsiau preswyl y flwyddyn academaidd hon (23/24)! Oherwydd i rai ganslo, mae gennym bellach rai dyddiadau ar gael yn Nhymor yr Haf 2024 yng Nghanolfan Pentre.

Mae yna hefyd botensial ar gyfer cyrsiau dydd ym mis Mawrth / Ebrill 2024.

Ffoniwch 01492 640735 neu e-bostiwch nwoes@conwy.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Rare opportunity for residential course dates this academic year (23/24)! Due to late cancellations, we now have some Summer Term 2024 dates available at Pentre Centre.

Also, potential for day courses in March / April 2024 too.

Please phone 01492 640735 or e-mail nwoes@conwy.gov.uk for more information.

Posted on Posted: